יום ראשון, 17 בספטמבר 2017

על איורים ונתונים בTheMarker

זו לא הפעם הראשונה שאתייחס למחלקה הגרפית של TheMarker, ולקשר בינה ובין כותבי התוכן.
האיור בו פתחתי לקוח מתוך הכתבה "תשלומי ההשתתפות העצמית בבריאות פוחתים - וגירעון קופות החולים גדל" (קישור).
הכתבה מביאה נתונים מתוך דו"ח שפירסם משרד הבריאות על פעילות הקופות לשנה שעברה (2016) - וכשלעצמה יש בה כשלים רבים - אך פוסט זה מתייחס רק לאיור, ולהלן הביקורת:


  1. האיור מוצג מבחינה ויזואלית כאיור בודד - אך למעשה מדובר על ארבעה איורים שונים, איור לכל קופה. לכל קופה  מוקדש איור בעל שתי עמודות, כאשר אין פרופורציה בין העמודות של הקופות השונות. להמחשה: העמודה המתארת גירעון בסך 18 מיליון שח בקופת חולים מאודחת בשנת 2016 שונה בגובהה מהעמודה המארת גירעון זהה בקופת חולים לאומית, גם בשנת 2016. במקום להציג איור המשווה בין הקופות, מובא כאן איור המשווה בין הגרעון של קכל קופה בשנת 2016 ביחס לשנת 2015.
  2. למרות האמור - ישנה התיימרות להשוואה בין הקופותת אך גם היא אינה סדורה. באיור זה נקבע תקן גובה התחלת זהה לגובה העמודה הגבוהה לכל קופה - העמודות של שנת 2015 לקופות מאוחדת (23 מיליון) ומכבי (177 מיליון), והעמודות של שנת 2016 לכללית (683 מיליון) ולאומית  (18 מיליון) הינן שוות בגובהן. קרי: לכל קופה יש "נקודת התחלה" זהה - רק שאצל חלק מהקופות נקודת ההתחלה היא בשנת 2016, ובאחרות 2015.
  3. הערכים שנבחרו להצגה השוואתית בעמודות הם הגירעון השקלי של הקופות. מכיוון שהכתבה, והאיור לפי כותרתו, באים להשוות בין המצב הכספי של הקופות השונות - הרי שזהו נתון שלא מספק לנו את מענה הנדרש. הנתון ההשוואתי הוא הגירעון כשיעור מההכנסות, אותו מציגים באיור רק כנתון מספרי, ללא השוואה ויזואלית.
  4. כותרת האיור: מתוך הנתונים המוצגים באיור עולה כי שתי הקופות שמצבן קשה יותר הן כללית ו... קופת חולים מכבי. הגירעון הכספי של מכבי לשנת 2016 היה גדול ב50% מזה של לאומית, וכפול מזה של מאוחדת. בשנת 2015 מצבה היה גרוע אף יותר - גירעון גבוה פי 3.5 מזה של מאוחדת וגבוה פי 14 מזה של לאומית, לו הגרף היה מוצג כראוי, הדבר היה בולט מייד לעין.
אז איך הגיעו הגרפיקאים למסקנה שמצבה של לאומית קשה כל כך? למרות שזו כותרת האיור - זה לא ניכר במספרים שבאיור.
הסיבה שמצבה של לאומית קשה, לפי האמור בכתבה, הינה שיש לה גירעון לא שוטף, כבד ביותר ה"מושפע בין היתר מהתחייבויות שאינן קיימות בקופות האחרות, בסך כ–500 מיליון שקל, בגין פנסיה תקציבית, קרן עצמית לרשלנות רפואית והלוואה מהמדינה.
אז ייתכן שהכותרת נכונה - אך לא לאיור, אלא דווקא לכתבה.

תגובה 1:

  1. כל הכבוד לך שבכלל בצלחת להבין למה התכוון המשורר... הזוי!

    השבמחק